Aktivitet

Besøg et savværk eller skovbrug

Besøg et savværk eller skovbrug

Formål:

At give bæveren viden om arbejdet på et savværk eller i et skovbrug, herunder en forståelse for hvordan skoven drives/plejes.

Forudsætninger:

Forudgående aftale med et savværk, skovridder eller skovbrug.

Beskrivelse:

Igennem de seneste 300 år har de danske skove undergået en stor forvandling, hvor de naturligt etablerede skovområder fældet til fordel for nye skovområder, hvor træets egenskaber var udslagsgivende for, hvilke træer der blev plantet. Dertil kommer de områder, hvor træerne blev fældet grundet manglen på brænde, tømmer til skibe m.m. Besøget på savværket, hos skovrideren eller skovbruget kan give bæverne forståelsen for, hvor “deres ” skov stammer fra – hvornår er den etableret og af hvem? Hvordan ser fremtiden ud for skoven? Hvad bruges skovens træer til i dag?

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Deltagere
4
20
Udviklingsområder
Selvstændigt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu