Aktivitet

Besøg elevrådet

Foto: Johny Kristensen

Formål:

At bæverne lærer, at eleverne har indflydelse på skolen de selv går på.

Forberedelser:

Inviter en fra elevrådet fra den lokale skole, om muligt evt. en af de større spejdere, hvis denne sidder i elevrådet. Mødet kan med fordel laves i forbindelse med planlægning af de kommende møder, så bæverne kan få indflydelse på, hvad der skal laves fremover i bæverenheden.

Beskrivelse:

-Vende tæppe. Lad bæverfamilien stå på et tæppe. Opgaven lyder nu på, at få vendt tæppet uden at nogen rører gulvet. Er der flere familier kan dette laves som en dyst. Tal efterfølgende med bæverne om, hvad der ville ske, hvis nogle i familien ikke vil samme vej som de andre.

-Beslutninger. Lad repræsentanten for elevrådet fortælle om, hvilke typer beslutninger elevrådet typisk har indflydelse på. Læg gerne vægt på nogle synlige resultater, som bæverne kan forholde sig til og måske kender til fra skolen. Lad der gerne være tid til, at bæverne kan stille spørgsmål til elevrådet.

-Planlæg. Der skal planlægges aktiviteter til det kommende kvartal eller halvår i bæverenheden. Hvilke ønsker har bæverne til de kommende aktiviteter, vil de gerne tage nogle mærker, på strandture eller lignende? Hør bæverne ad og lad deres ønsker komme med ind i planlægningen. (Når det efterfølgende er lavet, så lad dem vide, hvor de har fået indflydelse på programmet.)

Afslut gerne mødet med en leg, eks. kluddermor.

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Bæver
Deltagere
4
20

Flere aktiviteter

Menu