Aktivitet

Batteriprojekt 2015 – Synlighed

Synlighed

FormĂĄl

Seniorernes læringsmål fra læringszonen kommunikation er, at de skal gøre noget for at øge gruppens synlighed i lokalområdet.

Beskrivelse

Seniorerne skal selv finde ud af, hvordan de ønsker at gribe opgaven an. De kan eventuelt tage følgende fem trin i brug, som er udviklet til det kommende arbejdsprogram. En udvidet beskrivelse kan ses i hæftet ”Koncept fra nyt arbejdsprogram”, som jeres gruppe modtog i foråret 2014. Hæftet kan også findes på dette link: www.spejdernet.dk/arbejdsprogram2014

Som inspiration til andre må I meget gerne dele billeder eller tekst, af det I får lavet, på følgende link:

kortlink.dk/h3g8

Det kræver desværre en Google-bruger at uploade filer, men I kan se andres billeder uden at logge ind.

Trin 1: Hvorfor? Hvad er målsætningen?

Det første trin går ud på, at der formuleres nogle mål for, hvad I har brug for at øve og udvikle. I netop denne øvelse er målsætningen fastsat til at være: Forbedre gruppens synlighed i lokalområdet.

Trin 2: Find pĂĄ aktiviteter

Brainstorm idéer til aktiviteter. To gode værktøjer til at lave en brainstorm er personassociation og billedassociation. Personassociation går ud på, at man for eksempel kan spørge, hvilke aktiviteter Anders And kunne finde på at lave. Billedassociation går ud på, at man får inspiration ved at kigge på billeder af for eksempel en paraply, et forstørrelsesglas eller en fodbold.

Trin 3: Udvælg aktiviteter

Nogle aktiviteter har høj værdi for spejderne men er svære at realisere. Andre har ikke så høj værdi, til gengæld er de lette at realisere og vækker altid begejstring. Det er en rigtig god idé at lave et mix.

Trin 4: Kan aktiviteterne blive endnu bedre?

I bør kvalitetssikre de aktiviteter, I har udvalgt. Måske kan de blive endnu bedre.

Her kan I spørge jer selv: Er spejdermetoden til stede? Eller kan den komme det? Er niveauet højt nok? Er aktiviteterne udfordrende? Er de attraktive? Er de brugbare? Er der noget, der skal justeres?

Trin 5: Planlægning af detaljerne

Så skal detaljerne planlægges. Hvor lang tid tager aktiviteten, hvad skal indkøbes og så videre

Tid
90 – 120 min

Flere aktiviteter

Menu