Aktivitet

Batteriprojekt 2015 – Skraldemænd

Skraldemænd

Formål

Aktiviteten er en leg, som skal være både sjov og få bæverne til at bevæge sig. Legen vil formodentlig også kunne vise, at det er meget nemmere at svine naturen til, end det er at rydde op. Bæverne skal lære, at man ikke skal smide affald i naturen.

Forberedelse

Inden aktiviteten skal bæverne have an pose affald med, som de selv har fundet – se “Find skrald i naturen, som er forrige aktivitet i Batterihæftet 2015. Hvis I som ledere ikke ønsker, at bæverne skal gøre noget hjemmefra, kan I selv medbringe affald.

Beskrivelse

Det medbragte affald lægges over i 3-4 klare sække.

Bæverne deles i to lige store hold. Det ene hold er skraldemænd, og det andet hold er miljøforurenere.

Når legen går i gang, så får affaldssvinene 15 sekunder til at tage affald fra poserne og smide det på jorden. Når tiden er gået, kommer skraldemændene og rydder op, hvilket gøres ved at tage affald fra jorden og smide det i poserne. Mens der ryddes op, fortsætter skraldesvinene med at sprede affald fra poserne. Efter 3 minutter stopper legen, og det tælles op hvor meget affald, der ligger på jorden.

Derefter skifter de to hold roller, og legen starter forfra.

Udvidelse til legen:

Poserne kan være opdelt i forskellige typer affald, sådan at papir kun må komme i én bestemt pose, metal i en anden og glas i en tredje. Dette er i tråd med vendespilet; den følgende aktivitet i hæftet.

Flere aktiviteter

Menu