03-09-2015

Formidling

Formål

Denne øvelse skal træne juniorerne i at fortælle et budskab til forskellige målgrupper.

 

Forberedelse

Bed juniorerne om at medbringe en smartphone, som kan optage video. Hvis de ikke selv har mobiler, så har I ledere nok en mobil eller et videokamera, som de kan låne.

 

Medbring eventuelt en computer eller tablet, så juniorerne kan undersøge de links, som er præsenteret påside 3i Batterihæftet 2015.

 

Beskrivelse

Inddel juniorerne i grupper på 2-3. Hver gruppe får nu som opgave at fortælle noget om batterier, genanvendelse eller miljø til en specifik målgruppe. Målgruppen kan for eksempel være én af de andre enheder, forældre eller bedsteforældre.

 

Brug først 15-20 minutter på at diskutere, hvad og hvordan der kan formidles, og hvordan de ønsker at gribe det an. Metoder kan for eksempel være video, billeder eller plancher. Det er en god idé at snakke med dem om, hvad der er centralt for lige netop deres målgruppe.

 

Når materialet er færdigt, så er I velkomne til at lægge det op på nedenstående link, så alle i landet kan se, hvad jeres juniorer har lavet.

Link til upload af billeder, plancher eller videoer: kortlink.dk/h24d

Det kræver desværre en Google-bruger at uploade filer, men I kan se andres billeder eller videoer uden at logge ind.

Enheder

Kompetencezoner