Forfatter: Christina Heller Bunde
Et spil for bævere, hvor de selv skal være brikker i huskespillet.

Mega huskeleg for bævere

Bæverne inddeles i 2 hold med hver sin halvdel af et spil huskespils-brikker. Bæverne kommer til selv at agere huskespilsbrikker.
Hver deltager på de to hold, får fra spillets start udleveret en spillebrik. Når alle er klar, giver lederen tegn, og spillet begynder.
Nu gælder det om at finde sin "makker-brik" blandt det andet holds spillere. Når to bikker mødes, ser man om de er ens, er de ikke det, sker der ikke mere, og man løber videre og finder en ny brik.
Når man finder sin "Makker-brik", skal man slå sten-saks-papir om, hvem der vinder de to ens brikker.
Bagefter vender begge spejdere hjem til deres baser og får udleveret nye brikker, og spillet fortsætter.
Når alle brikker er sat sammen med deres makker, tælles stikkene op. det hold som har flest stik vinder spillet.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Huskespils-brikker. (enten dem der er vedhæftet, eller et huskespil man har selv). Gerne mange brikker.

Deltagere

Min. 8

Max. 30