Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Bæver

Formål:

At bæverne finder ud af, at det kan være sjov at konkurrere.

Forberedelser:

Marker banen op til høvdinge bæver og find ting til huske- og lugtekims.

Beskrivelse:

-Høvdingebæver (høvdinge bold) Hver familie skal vælge sig en høvding og her efter spilles der høvdingebæver.

-Binde knob Bæverne skal binde alle de knob/knuder som de har lært og se hvem der kan huske flest. -Huskekim Læg 5-10 ting som hver bæver familie skal hjælpes med at huske.

-Lugtekim Hver bæver familie skal hjælpes med at finde ud af hvad de lugter til.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Bold Minestrimmel til opmærkning af bane Knob tov 5-10 ting til huskekims. 5-10 ting som lugter Noget til at sætte for øjnene(deres egne tørklæder)

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20