Foto: Gorm Dalbøge Bersan
08-04-2018
Giv en indsats for at hjælpe de ældre i lokal området

Ældre i lokalsamfundet

Tilbyd patruljens hjælp en bestemt dag til praktiske opgaver for fx pensionister. Det kan være at lufte hunde, slå græs, købe ind eller andet.

Spejderne kan også organisere en besøgordning i en periode hos de ældre, hvor de en gang hver anden uge kommer og hjælper de ældre med, hvad de nu har behov for.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 5

Max. 20