Søg tilskud til jeres projekter ved Friluftsrådet

Ved friluftsrådet kan deres søges tilskud til projekter, der skal forbedre de fysiske rammer for friluftsliv, skabe bedre muligheder for friluftsliv for børn og unge og udvikle mulighederne for vandfriluftsliv.

Du kan nu søge tilskud fra friluftsrådet - et billede af unge spejdere der i fællesskab pionere
Foto: Frederik Dahl Kehlet

Der gives tilskud til lokalt forankrede projekter inden for tre forskellige temaer. Der kan søges om støtte fra 20.000 kr. Du kan læse mere om temaerne herunder:

Fysiske rammer for friluftsliv

Friluftsrådet ønsker at forbedre de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen.
Stadig flere ønsker at dyrke friluftsliv og være aktive i naturen i hverdagen og tæt på, hvor de bor. Friluftsrådet ønsker derfor at forbedre de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere får del i gode naturoplevelser, og friluftslivets gavnlige effekter på sundhed og livskvalitet.

Vandfriluftsliv

Friluftsrådet ønsker at forbedre befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv i tilknytning til vand.
I Danmark er der aldrig langt til vandet. Her ligger der et stort potentiale i at skabe mere friluftsaktivitet. Friluftsrådet ønsker derfor at forbedre befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv i tilknytning til vand. Det skal være nemt og attraktivt for flere at dyrke et aktivt vandfriluftsliv.

Børn og unges friluftsliv

Friluftsrådet ønsker at støtte indsatser, der fremmer børn og unges friluftsliv eller øger deres naturforståelse.
Aktiviteter i naturen har en række positive effekter på børn og unges sundhed, trivsel og læring. Friluftsrådet ønsker derfor at støtte indsatser, der fremmer børn og unges friluftsliv, og/eller øger deres naturforståelse. Hvis børn får et godt forhold til naturen i barndommen, vil de også være mere tilbøjelige til at bruge den og passe på den, når de bliver voksne.

Friluftsrådets tilskud i år

Friluftsrådet har besluttet fra sidste ansøgningsrunde at give i alt 15 millioner kroner i tilskud til 167 projekter rundt omkring i landet. Her kom 14 projekter til gavn for spejdere. Herunder fik KFUM-Spejderne i Kjellerup blandt andet 150.000 kr. som tilskud til deres projekt om at etablere en shelterplads med tilhørende handicapvenligt muldtoilet og bålhytte ved deres hytte ved Hald Sø. Og KFUM-Spejderne Tarm Gruppe fik et tilskud på 144.200 kr., som skal bruges på at bygge et overdækket udeareal og ude-toilet, så spejderne og andre børn og unge kan lave ude-aktiviteter året rundt.

Søg om tilskud til jeres projekt

Sidder jeres gruppe med drømme om nye faciliteter som KFUM-Spejderne i Kjellerup fik, eller et overdækket-udeareal, som KFUM-Spejderne i Tarm fik tilskud til, eller noget helt andet, så gik det et skud og søg om et tilskud fra Friluftsrådet.
I kan læse meget mere om de forskellige temaer, I kan søge under her og hvordan I søger.

Læs mere om hvordan I søger om et tilskud til jeres projekt og om de temaer I kan søge under her på denne side.

De næste ansøgningsfrister er
15. februar og 15. september 2024.

,

Læs også

Menu