Søg Nordea-fondens ‘Her bor vi-pulje’

Nordea-fonden åbner deres ‘Her bor vi-pulje’ med 50 mio. kr. til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark.

Foto: Steen Larsen

Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i lokalområdet. Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021.

Vil din gruppe høre mere om puljen med mulighed for at stille spørgsmål, så lyt med, når de går live på Facebook torsdag 20. maj kl. 16-17

Læs mere om Her bor vi-puljen

Søgekriterier

  • For at søge Her bor vi-puljen skal projektet have en stærk relation til et mindre dansk bysamfund med 200 – 5.000 indbyggere og indeholde aktiviteter, der foregår i eller ved byen.
  • Projektet skal være organiseret i en forening, selvejende institution, ikke-uddelende-fond eller kommune. Dvs. at almennyttige og nonprofitorganisationer kan søge. 
  • Der kan søges mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om medfinansiering til større projekter, hvis uddelingen støtter en velafgrænset og veldefineret del af projektet. Ved offentlige projekter stilles der krav om mere end 50% kommunal eller regional medfinansiering.
  • Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.

Læs også

Menu