Foto: Johny Kristensen
27-01-2017
Morten Trampedach Junget og Peter Stubkjær Andersen er nyt formandskab for KFUM-Spejderne. De glæder sig til at komme i gang med arbejdet med at sikre, at vi fortsat rykker verden - med vilje.

Da den nyvalgte hovedbestyrelse valgte formandskab i maj 2016, blev der lavet en klar aftale med formand Michael Aagaard Seeberg og næstformand Morten Højbjerg Jacobsen om, at de i løbet af landsmødeperioden ville overdrage formandskabet til nye kræfter. 

“Morten og jeg har været glade for den tillid, som KFUM-Spejderne har vist os, og vi er stolte af de ting, vi i fællesskab har opnået i de seneste år. Nu er tiden kommet til at få nye folk i spidsen på et tidspunkt, hvor der stadig er god energi tilbage til at overdrage de vigtige opgaver”, fortæller Michael Aagaard Seeberg og fortsætter:

“Peter Stubkjær Andersen og Morten Trampedach Junget er et stærkt makkerpar. De bringer en masse kompetencer og erfaring med sig ind i formandskabet, som gør det meget trygt for mig at sige farvel til formandsposten. Vi har været optaget af opgaverne skulle overdrages på det rette tidspunkt, og det er kommet nu, hvor der står et nyt, kompetent formandskab klar til at tage over".

Både Michael Aagaard Seeberg og Morten Højbjerg Jacobsen fortsætter som menige medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Et samlet formandskab vil rykke verden  

Det nye formandskab har imponerende spejder-erfaringer med sig i bagagen og glæder sig til at komme godt i gang med opgaverne.

“Vi skal arbejde i fællesskab - som formandskab, hovedbestyrelse og KFUM-Spejdere. Jeg glæder mig meget til at arbejde med at få vores stærke vision til at komme til at leve endnu mere i de kommende år, så vi kan opleve stoltheden ved at rykke verden”, fortæller Peter Stubkjær Andersen og suppleres af Morten Trampedach Junget:

“Jeg ser frem til at løse opgaven sammen med Peter. Jeg tror, at vi er et stærkt team, der kan skabe gejst og fremdrift i vores organisation og de fællesskaber, vi er en del af”, siger han. 

Hovedbestyrelsen skal ifølge vedtægterne have en formand og en næstformand. Det nyvalgte formandskab vil gå forrest for KFUM-Spejderne i fællesskab, men officielt bliver Morten Trampedach Junget udnævnt som formand og Peter Stubkjær Andersen vil på papiret være ny næstformand.  

Lær Morten og Peter bedre at kende

Her kan du læse mere om det nye formandskab og deres ambitioner for vores organisation.

Ny organisering af Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har valgt at gennemføre nogle justeringer i deres organisering i forbindelse med indsættelsen af det nye formandskab.
Det kan du læse mere om her.